Cảm biến nhiệt độ không dây trong nhà JABLOTRON JA-151TH

Liên hệ

JA-151TH là cảm biến nhiệt không dây để đo nhiệt độ hiện hành. Dữ liệu đo được sẽ được chuyển đến ứng dụng WSS MyJABLOTRON (tự phục vụ trên web). Sau đó, WSS có thể gửi báo cáo bằng email hoặc tin nhắn SMS khi giá trị đo được cao hơn hoặc thấp hơn các mức nhiệt độ đã định bởi người sử dụng. Cảm biến này là một phần thuộc hệ thống báo động.

Cảm biến nhiệt độ không dây trong nhà JABLOTRON JA-151TH

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho