Cảm biến nhiệt và khói kết hợp có dây độc lập JABLOTRON JA-111ST

Liên hệ

JA-111ST là cảm biến cháy, có dây, được xác nhận tuân thủ tiêu chuẩn EN 14604, EN 54-5 và EN 54-7. Cảm biến này gồm hai phần tách biệt – dò khói bằng kỹ thuật quang và dò nhiệt độ, phát hiện cháy hoặc nhiệt độ cao trong các cao ốc nhà ở và thương mại. Nó cho phép bạn cài đặt nhiều chế độ phát hiện khác nhau như: dò khói và nhiệt độ cao, dò khói hoặc dò nhiệt độ cao, chỉ dò khói hoặc chỉ dò nhiệt độ cao. Cảm biến này báo động tình trạng nguy hiểm bằng kỹ thuật quang, có đèn báo và phát tín hiệu âm thanh. Nó là một phần trong hệ thống an ninh.

Cảm biến nhiệt và khói kết hợp có dây độc lập JABLOTRON JA-111ST

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho