Đầu đọc từ có dây và bàn phím ngoài trời JABLOTRON JA-123E

Liên hệ

Bàn phím này, tích hợp thiết bị đọc từ RFID không dây, có thể được dùng để kích hoạt đầu ra PG (vd: để quản lý sự ra vào thông qua kiểm soát khóa) hoặc để kiểm soát các bộ điều khiển trong hệ thống an ninh. Bàn phím này có một bộ vận hành, bộ nhận diện khuôn mặt và bộ phát tín hiệu dưới dạng quang (optical status). Bộ phát tín hiệu hiển thị hiện trạng của  phân cấp chức năng (Segment). Đèn LED màu đỏ hiển thị bộ phận đã được cài đặt/PG đã kích hoạt, đèn LED màu xanh hiển thị vùng chưa được cài đặt/PG chưa kích hoạt.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-123E (PDF 315,95 kB)

 

Đầu đọc từ có dây và bàn phím ngoài trời JABLOTRON JA-123E

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho