Đầu đọc thẻ và móc khóa từ dùng cho máy tính để bàn (kết nối USB) JA- 190T

Liên hệ

Đầu đọc thẻ và móc khóa từ ứng dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng được thiết kế để dễ ghi nhận JA-190J và JA-191J vào hệ thống JA-100 nhờ sử dụng phần mềm F-Link.

Đầu đọc thẻ và móc khóa từ dùng cho máy tính để bàn (kết nối USB) JA- 190T

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho