Module dùng cho các cảm biến nối cáp điện JABLOTRON JA-111H

Liên hệ

Module JA-111H được thiết kế để kết nối một cảm biến nối cáp điện bất kỳ với hệ thống báo động JABLOTRON. Module này có thể giao tiếp và được cấp điện nhờ mạch dây dẫn nối với bộ trung tâm. Nó có thể có dưới dạng PCB (bảng mạch in) và có thể được lắp vào trong cảm biến nối cáp điện. Module này có đầu vào NC (thường đóng) hoặc NO (thường mở). Nó cho phép hoãn thời gian kích hoạt tối thiểu (0,5 giây, 1 giây, 2 giây hoặc 5 giây). Nó là một phần của hệ thống báo động.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-111H TRB (PDF 315.36 kB)

Module dùng cho các cảm biến nối cáp điện JABLOTRON JA-111H

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho