Module kết nối bên ngoài cho thiết bị có dây JABLOTRON JA-111H-TRB

Liên hệ

JA-111H-TRB là module có dây để kiểm soát hệ thống JABLOTRON 100+. Module này được lắp bên trong thiết bị kiểm soát bên ngoài (có các đầu ra là công-tắc hoặc các thiết bị đầu ra ) và nhờ vậy nó có thể truyền tín hiệu thông qua hệ thống dây dẫn. Module này cũng cung cấp nguồn điện. Nó cho phép cài đặt/gỡ bỏ cài đặt chế độ xung hoặc hiện trạng. Nó không bị kiểm soát theo các đầu ra PG có thể lập trình được. .

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-111H TRB (PDF 315.36 kB)

Module kết nối bên ngoài cho thiết bị có dây JABLOTRON JA-111H-TRB

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho