Module kết nối cổng giao tiếp RS-485 JABLOTRON JA-121T

Liên hệ

Module Converter RS-485 Jablotron JA-121T là adapter (bộ điều hợp) phổ biến đối với chuẩn truyền tín hiệu RS-485 dùng cho các hệ thống khác. Module này giúp có dây của hệ thống báo động Jablotron 100 với đường dây nối tiếp RS-485 và ngược lại. Một trong những ứng dụng là để kết nối với hệ thống Nhà Thông minh (Smart Home) chẳng hạn. Module này chứa các mạch điện tách biệt cho điện áp 4kV. Dữ liệu được truyền đi khi có biến động hiện trạng hoặc có lệnh phát ra. Khi ở chế độ bị động, tất cả dữ liệu chỉ được truyền đi khi có lệnh phát. Module này được xác định vị trí và là một phần của hệ thống an ninh.

Chứng chỉ phù hợp (Confomity) – JA-121T (PDF)

Module kết nối cổng giao tiếp RS-485 JABLOTRON JA-121T

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho