Module thiết bị đầu cuối CÓ DÂY JA-110Z-A

Liên hệ

JA-110Z-A được thiết kế để giúp bạn kết nối các dây dẫn trong hệ thống JABLOTRON 100. Module này có thể được lắp đặt bên trong JA-190PL.

Module thiết bị đầu cuối CÓ DÂY JA-110Z-A

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho