Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R

Liên hệ

Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R giúp bạn kết nối các thiết bị vô tuyến như các bộ dò tìm với hệ thống báo động.

Module này truyền tín hiệu và được BUS tăng cường công suất/cấp điện. Nó có thể được tùy chọn lắp bên trong hộp bảng điều khiển.

Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R là 1 phần thuộc hệ thống báo động.

Tối đa 3 module JA-110R có thể được lắp vào hệ thống để bảo đảm độ phủ tối ưu của sóng vô tuyến bên trong khuôn viên.

Tần số sóng vô tuyến của thiết bị là 868.1 MHz.

Module vô tuyến giao diện BUS Jablotron JA-110R

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho