PG Relay tín hiệu có dây JABLOTRON JA-111N

Liên hệ

JA-111N có dây module đầu ra PG với tín hiệu có dây được thiết kế để rờ le với đầu ra có thể chuyển đổi (1A) có thể cài đặt ở chế độ NO (thường mở) hoặc NC (thường đóng). Đầu ra PG được lập trình nhờ các bộ chuyển mạch DIP (điều khiển một trong những đầu ra PG từ 1 – 32). Module này truyền tín hiệu qua dây dẫn của bộ trung tâm và được tiếp điện từ mạch dây dẫn này. Nó có thể được lắp đặt bên trong hộp JA-190PL. Không  dễ xác định vị trí của nó.

PG Relay tín hiệu có dây JABLOTRON JA-111N

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho