Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-03

Liên hệ

Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-03

-Bộ dây cáp lắp đặt dùng cho hệ thống JABLOTRON 100.

-Thùng cáp kỹ thuật: 1 x 2 x 20 AWG (0,5 mm²); 3 x 2 x 24 AWG (0,2 mm²).

-Bộ dây cáp CC-03 dùng để lắp các dây dẫn có dây của hệ thống JABLOTRON 100 vào 2 bộ dây dẫn phụ khác.

Thùng cáp kỹ thuật JABLOTRON CC-03

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho