Cảm biến từ có dây mini JABLOTRON JA-111M

Liên hệ

Thiết bị này phát hiện việc mở cửa hoặc cửa sổ. Nó tương tác với bộ trung tâm qua mạch dây dẫn. Thiết bị này có nắp bảo vệ, được kích hoạt sau khi mở nắp. Bộ cảm ứng sẽ kích hoạt sau khi nam châm vĩnh cửu bị đẩy ra. Thiết bị này là một phần trong hệ thống an ninh

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-111M (PDF 312,89 kB)

Cảm biến từ có dây mini JABLOTRON JA-111M

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho