Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh
Hệ thống quản lý giữ xe chung cư
Hệ thống camera thân nhiệt, phòng covid, camera an ninh
Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh
Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Hệ thống kiểm soát ra vào

Barrier tự động BS306

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF-9 (8-10M)

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

Cổng tay xoay ba càng BST-110C

Liên hệ
New

Hệ thống kiểm soát ra vào

Barrier tự động Bisen BS-306 (BS-306 6s6m)

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

Đầu đọc thẻ tầm trung GP-99 (90-130CM)

Liên hệ
New

Hệ thống kiểm soát ra vào

Cổng Barrier tự động BS-7206

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

GIẢI PHÁP HỆ THỐNG GIỮ XE THÔNG MINH

Liên hệ
New

Hệ thống kiểm soát ra vào

Cổng Barrier tự động BS-3063 (3m3s)

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

Cổng xoay ba càng E128

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa cổng điện tử Viro VR-1200B

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa vân tay cho cổng sắt Viro VR-1200C

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa vân tay cửa kính 4in1 Viro-Smartlock VR-E12

4,600,000 
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa vân tay cửa kính 4in1 Viro-Smartlock VR-E13

5,100,000 
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa vân tay cửa kính 3in1 Viro-Smartlock VR-E20

5,050,000 
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa điện tử Evernet LH600F-N

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa điện tử Evernet LH5100F-SNK

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa điện tử Evernet LH300-SN

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa cửa điện tử EverNet LH700-SN

Liên hệ
New

Khóa điện tử gia đình - Công ty

Khóa Vân Tay Cửa Gỗ Viro VR-H01

4,000,000 
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Ronald Jack RJ1300 phiên bản 2020

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Máy chấm công vân tay và cảm ứng RONALD JACK X979A

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Máy chấm công nhận diện khuôn mặt ZKTECO MB560-VL

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Ronald Jack P5

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK X979C

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Máy chấm công ZKTECO UA760

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Ronald Jack ICLOCK 680

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK U160

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Zkteco G3 Pro

Liên hệ
New

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Ronald Jack IFACE 703

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK Q-Clear 6869

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK 3000AID

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK U160

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

Đầu đọc thẻ tầm trung GP-99 (90-130CM)

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

RONALD JACK X979C

Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Máy chấm công vân tay và cảm ứng RONALD JACK X979A

Liên hệ
Liên hệ

Máy chấm công - đầu đọc RFID

Máy chấm công thẻ cảm ứng RONALD JACK SC403

Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào

MẠCH ĐIỀU KHIỂN

Liên hệ