Cổng Barrier tự động BS-1006

Liên hệ

Cổng barrier tự động BS-1006

Barrier tự động BS-1006 NEW
Là model mới nhất năm 2018 của hãng Baisheng từ Bisen Smart,
Tốc độ có thể tùy chọn lên tới 0.6s, 0.9s cho cần  max 3m,
Nguồn motor lên đến 750W

Cổng Barrier tự động BS-1006

Barrier tự động thông minh BS-1006

Trong kho