Module JA-190Y giao tiếp qua mạng viễn thông GSM

Liên hệ

  • JA-190Y là module giao tiếp GSM: Mạng điện thoại di đông GSM)
  • Mô-đun truyền thông GSM được thiết kế cho bảng điều khiển báo động JA-100K và JA-100KR. Nó phục vụ như một bản sao lưu và mở rộng của bộ truyền LAN, là một phần của bảng điều khiển.

      Chứng chỉ về sự phù hợp – JA-190Y (PDF 321,52 kB)

Module JA-190Y giao tiếp qua mạng viễn thông GSM

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho