Phân đoạn điều khiển dùng cho các bảng điều khiển (Zone)

Liên hệ

JA-192E là bộ kiểm soát dùng cho các bảng điều khiển JA-112E, JA-113E, JA-114E, JA-115E, JA-153E và JA-154E. Bộ kiểm soát này giúp người dùng dễ dàng kiểm soát các chức năng trong hệ thống báo động.

Phân đoạn điều khiển dùng cho các bảng điều khiển (Zone)

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho