RONALD JACK X979C

Liên hệ

– Tích hợp Pin lưu điện trong 8 giờ
– Máy chấm công bằng dấu vân tay với màn hình màu tuyệt đẹp.
– Quản lý đến 3.000 dấu vân tay & 3000 Thẻ cảm ứng + Password
– Một người có thể đăng ký 10 dấu vân tay & password.
– Sử dụng Chip xử lý Intel của Mỹ.

RONALD JACK X979C

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho