Máy chấm công ZKTeco Silkbio-100TC

Liên hệ

Máy chấm công ZKTeco Silkbio-100TC

  • Mã sản phẩm: Silkbio-100tc
  • Công nghệ: ZKTeco

Xem thêm : máy chấm công

  • Bộ nhớ lưu giữ Lưu trữ 1.500 vân tay
  • 800 khuôn mặt, 2.000 thẻ ID
  • 100.000 lượt giao dịch

 

Máy chấm công ZKTeco Silkbio-100TC

zkteco 100tc

Trong kho