Đầu đọc thẻ tầm xa UHF-9 (8-10M)

Liên hệ

Tần số 860 ~ 868MHz hoặc 902 ~ 928MHz
Hoạt động Công nghệ ăng-ten định hướng, nhận diện mặt trước của đầu đọc thẻ
Công suất nhỏ hơn 0.5W
 Khoảng cách 8-10m
 Loại thẻ thẻ bị động theo tiêu chuẩn  ISO1800-6B, ISO1800-6C (EPC G2)
Giao tiếp wigand 26
 Làm việc chế độ cảm biến mặt đất hoặc chế độ liên tục

Đầu đọc thẻ tầm xa UHF-9 (8-10M)

UHF-9

Trong kho