Máy chấm công bằng khuôn mặt MB40-VL

Liên hệ

Máy chấm công bằng khuôn mặt MB40-VL

  • Mã sản phẩm: MB40-VL
  • Công nghệ: ZKTECO

Xem thêm : máy chấm công

Lưu trữ khuôn mặt: 3000

Lưu trữ vân tay : 3000

Lưu trữ thẻ: 10000

Công suất: 100.000 lần

Máy chấm công bằng khuôn mặt MB40-VL

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho