Module cách điện cho mạch dây dẫn có dây JABLOTRON JA-110T

Liên hệ

‘-Module cách điện cho mạch dây dẫn có dây JA-110T được thiết kế để cách ly và bảo vệ các bộ phận thiếu an toàn của hệ thống có dây.

-Bộ cách điện này được cấp điện từ mạch dây dẫn của bộ trung tâm.

-Nó có thể được lắp đặt bên trong hộp JA-190PL.

-Nó không được lắp trong hệ thống báo động.

 

Module cách điện cho mạch dây dẫn có dây JABLOTRON JA-110T

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho