Bảng điều khiển không dây với đầu đọc từ và bàn phím JABLOTRON JA-154E

Liên hệ

JA-154E là module sóng Radio 2 chiều kiểm soát sự ra vào với một màn hình tinh thể lỏng LCD , một bàn phím và một bộ đọc RFID để kiểm soát hệ thống an ninh. Module này bao gồm một bộ kiểm soát và có thể có đến 20 bộ kiểm soát JA-192E. Các bộ kiểm soát này được dùng để kiểm soát hệ thống an ninh. Tính năng kích hoạt thông minh không dây nhờ đầu vào SRW sẽ tự động ngắt chế độ nghỉ của hệ thống đã được cài đặt trước đó trong thời gian hoãn kiểm soát sự xâm nhập. Module này hoạt động nhờ pin kiềm. Nó dễ xác định vị trí và là một phần thuộc hệ thống an ninh.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-154E (PDF 316.16 kB)

Bảng điều khiển không dây với đầu đọc từ và bàn phím JABLOTRON JA-154E

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho