PG relay nguồn không dây JABLOTRON JA-151N

Liên hệ

PG relay nguồn không dây JA-151N là module ngõ ra của nguồn điện PG (1A/23V điện một chiều), không dây.

-Thiết bị sao chụp trạng thái của ngõ ra PG được chọn trong hệ thống JABLOTRON 100 (PG1 đến PG 32).

-Một ngõ ra PG cụ thể được xác định vị trí trên bảng mạch in PCB nhờ 5 bộ chuyển mạch DIP.

-Module này không phải là một phần của hệ thống JABLOTRON 100.

-Nguồn điện: 12V dòng điện một chiều.

PG relay nguồn không dây JABLOTRON JA-151N

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho