Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây kết hợp vỡ kính JABLOTRON JA-180PB

Liên hệ

  • Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây kết hợp vỡ kính JA-180PB kết hợp cảm biến JA-180P phát hiện sự di chuyển bằng công nghệ PIR với cảm biến dò sự vỡ kính vào trong một hộp.
  • Mỗi bộ cảm biến này được kết nối riêng với bộ trung tâm.
  • Cảm biến dò sự vỡ kính công nghệ kép sẽ báo hiệu khi áp suất không khí thay đổi, sau đó là phân tích âm thanh để bảo đảm vô hiệu hóa ở mức độ cao đối với những báo động giả.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-180PB (PDF 316.4 kB)

Cảm biến chuyển động hồng ngoại không dây kết hợp vỡ kính JABLOTRON JA-180PB

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho