Chỉ kế PG Relay có dây JABLOTRON JA-110I

Liên hệ

JA-110I báo hiệu những kích hoạt (SET – cài đặt) tại một vùng hoặc đầu ra PG (1 – 32) bằng đèn LED MÀU ĐỎ. Đèn này được kết nối với bộ trung tâm thông qua mạch dây dẫn. Nó không được lắp trong hệ thống báo động.

 

Chỉ kế PG Relay có dây JABLOTRON JA-110I

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho