Zkteco G3 Pro

Liên hệ

Máy chấm công G3 Pro

  • Mã sản phẩm: G3 Pro
  • Công nghệ: ZKTECO

Xem thêm : máy chấm công

Dung lượng vân tay: 20.000

Dung lượng khuôn mặt: 12.000

Lòng Bàn Tay: 6.000

Dung lượng thẻ: 20.000

Giao dịch: 200.000

Zkteco G3 Pro

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho