Cảm biến ngập nước có dây trực tiếp tích hợp vào JA-100 JABLOTRON JA-110F

Liên hệ

Cảm biến này báo hiệu tình trạng ngập nước (ở hầm, phòng tắm, v.v.). Thông tin phát hiện được sẽ được truyền đến bộ trung tâm thông qua dây dẫn. Khi các điện cực bị ngập nước, cảm biến tìm này sẽ gửi tín hiệu kích hoạt báo động. Khi nước rút, tín hiệu chờ sẽ được phát đi. Cảm biến này không báo động giả và là một phần trong hệ thống.

Cảm biến ngập nước có dây trực tiếp tích hợp vào JA-100 JABLOTRON JA-110F

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho