Cảm biến từ có dây với hai ngõ vào (kết hợp bên thứ 3) JABLOTRON JA-110M

Liên hệ

JA-110M kết nối với cảm biến từ phát hiện việc mở cửa và có 2 đầu vào độc lập có thể lập trình được với điện trở NC (thường đóng – normally closed), NO (thường hở – normally open) hoặc EOL (điện trở cuối – end of line). Thiết bị này hoãn thời gian kích hoạt (0,5 giây, 1 giây, 2 giây hoặc 5 giây), truyền tín hiệu và được tiếp điện từ mạch dây dẫn này của bộ trung tâm. Tính năng ghi nhớ báo động giúp dễ báo hiệu và định vị một lệnh báo động. Thiết bị này dễ xác định vị trí và chiếm 2 vị trí trong hệ thống báo động. Chỉ báo SMART MEMORY (“SMI”) xác nhận báo động bằng cách kích hoạt đèn LED cháy. SMI có thể được xóa đi bằng bàn phím.

Tuyên bố về sự phù hợp – JA-110M (PDF 314,86 kB)

Cảm biến từ có dây với hai ngõ vào (kết hợp bên thứ 3) JABLOTRON JA-110M

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho