Cảm biến nhiệt độ có dây trong nhà JABLOTRON JA-111TH

Liên hệ

JA-111TH là cảm biến nhiệt độ để đo nhiệt độ vào thời điểm hiện tại. Dữ liệu đo được sẽ được chuyển đi qua bộ trung tâm đến bộ phậntổng đài trên web của Jablotron. Sau đó, bộ phận này có có thể gửi báo cáo bằng email hoặc tin nhắn SMS khi giá trị nhiệt đo được vượt quá hoặc thấp hơn mức nhiệt độ được người sử dụng xác định.

Cảm biến nhiệt độ có dây trong nhà JABLOTRON JA-111TH

Nam Việt Gates - Hệ thống kiểm soát ra vào, barrier tự động, bãi giữ xe thông minh

Trong kho